Barnet är vår boss.

Vi för barnets talan och bevakar barnets rättigheter till utbildning på dess egna villkor.

Vår beställare är barnet som vuxen. Och vi betraktar samhället som vår kund.

Barnet är vår framtid. Alla barn bär på en potential. Och enligt skollagen har alla barn rätt till en utbildning på sina egna villkor.

Vår roll är att inspirera och utveckla, men också att ställa krav. Därför försäkrar vi oss om att myndigheter, kommuner och andra huvudmän håller vad de lovar.